fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Medarbejdere

 Heidi Langkilde - Leder
 
Heidi

Jeg har været ansat som leder af Frivilligcenteret siden maj 2015. Jeg er uddannet Cand.scient.soc. og har læst samfundsfag og Internationale Udviklingsstudier.
Inden jeg kom til Frivilligcentret har jeg arbejdet ved forskellige civilsamfundsorganisationer. Jeg har tidligere været ansat ved blandt andet Center for Menneskerettigheder, Københavns Kvindedaghøjskole og SydhavnsCompagniet. Endvidere har jeg været ansat i den kommunale verden som Frivillighedskonsulent.
 
Som leder af Frivilligcenteret er det min opgave i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse at udvikle strategi, visioner og handleplaner for Frivilligcenterets arbejde – herunder indgå i og være faciliterende for forskellige samarbejder og projekter. Derudover varetager jeg den daglige administration af centret.
 
Kontakt mig hvis du vil vide mere om strategiudvikling, bestyrelsesarbejde, ledelse og motivation af frivillige - eller har brug for sparring i forbindelse med fundraising og projektansøgninger.
 
E-mail: heidi@frivilligcentervsv.dk / tlf: 61 71 55 74

 

Marianne Van der Voorn - Projektleder

Marianne

Jeg har været ansat som projektleder ved Frivilligcenteret siden 1. september 2015.
Jeg er uddannet cand. mag i filosofi fra Københavns universitet. Inden jeg kom til Frivilligcenteret har jeg arbejdet for forskellige aktører i lokalområdet, idet jeg tidligere har været ansat hos henholdsvis Reden International og SydhavnsCompagniet.

Som projektleder arbejder jeg i øjeblikket på 3 projekter med hver sit fokus på at styrke inddragelsen af udsatte gruppers adgang til civilsamfundets tilbud og aktiviteter.
Herudover deltager jeg i Frivilligcenterets generelle arbejde med at understøtte, synliggøre og udvikle det frivillige arbejde i lokalområdet.

Kontakt mig hvis du vil vide mere om forskellige samarbejdsmodeller, rekruttering af frivillige og kapacitetsopbygning, samt hvis du påtænker at yde en frivillig indsats.

E-mail: marianne@frivilligcentervsv.dk / tlf.: 61 71 82 64

 
Thorbjørn Lautrop Nielsen - Projektleder på Projekt Frivillig København
 

Thorbjørn

Jeg har været ansat i frivilligcentret siden oktober 2010 som medarbejder på Projekt Frivillig i Hovedstaden Syd. Jeg er uddannet i offentlig administration og kommunikation på Roskilde Universitet. I flere omgange har jeg været engageret i frivilligt arbejde i både Danmark og udlandet. Jeg har bla. arbejdet som frivillig rejseleder i Mellemfolkeligt Samvirke og som frivillig lærer i Kina. Jeg mener, at den frivillige sektor er en vigtig del af vores civilsamfund i Danmark og et godt alternativ til de etablerede måder at gøre tingene på.

I fremtiden håber jeg, at Projekt Frivillig kan være med til at engagere og udvikle unge mennesker og være en anderledes måde at løse sociale problemer på. Jeg glæder mig til at løfte de spændendende opgaver, Projekt Frivillig står over for og håber, at mange flere vil deltage i frivilligt arbejde i Danmark.

Kontakt mig hvis du vil vide mere om - eller gerne vil være en del af Projekt Frivillig.

E-Mail: thor@frivilligcentervsv.dk  / Tlf: 61 71 56 42

 

Maja Samssund – Projektleder i projekt Følgesvendsnetværket

maja

.Jeg har været ansat som projektleder i Frivilligcenteret siden marts 2017.Jeg har tidligere været ansat i 3 år som projektkoordinator i organisationen Danske Seniorer, hvor projekt Følgesvendsnetværket har sine rødder.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet på børne- og ungeområdet, i Jobcenter samt i Kriminalforsorgen som personundersøger. Følgesvendsnetværket henvender sig til psykisk sårbare og ensomme københavnere, som har brug for støtte og opbakning til at bryde ud af ensomheden og blive en del af et fællesskab.

Ring eller skriv til mig hvis du vil høre mere om vores arbejde -  hvad enten du ønsker at vide hvordan du kan blive frivillig følgesvend eller hvis du selv ønsker en følgesvend.

E-mail: maja@frivilligcentervsv.dk, / Tlf. 28 73 55 24

 

Sanne Kjertsner Sørensen – Studentermedhjælper på Projekt Frivillig
 
k

 

Jeg har været ansat i Frivilligcentret siden november 2016 som studentermedhjælper på Projekt Frivillig i Hovedstaden Syd. Ved siden af læser jeg Advanced Migration Studies på Københavns Universitet.

Mit interesse for og engagement i frivilligt arbejde startede, da jeg med Folkekirkens Nødhjælp rejste til en landsby i Zambia og efterfølgende blev frivillig formidler på en informationskaravane rundt i Danmark. Jeg mener frivillighed er med til at skabe fællesskaber og nye initiativer, der giver mening - jeg er derfor glad for at være en del af Projekt Frivillig og være med til at motivere unge til at engagere sig frivilligt i Danmark.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om eller gerne vil være en del af Projekt Frivillig.

E-mail: sanne@frivilligcentervsv.dk  / Tlf.: 61 71 56 42

 
Frivillige

Udover de ansatte er der tilknyttet et variende antal frivillige til huset. Vi prioriterer at have frivillige, da de er med til at skabe diversitet og kvalificere den service, vi yder foreningerne og de frivillige. Det at have frivillige tilknyttet giver os desuden en direkte indsigt i - og erfaring med det frivillige arbejde som vi anvender, når vi rådgiver andre foreninger.