fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivilligguide

Neden for har vi samlet nogle overvejelser, som du kan gøre dig, inden du vælger dit frivilligjob:

Hvad vil du arbejde med?
Når du skal vælge, hvor du vil lægge din frivillige indsats, kan du overveje, om du vil beskæftige dig med noget, du er god til, eller med noget du gerne vil lære eller blive bedre til.

Mange organisationer efterspørger frivillige med erfaring eller uddannelse inden for specifikke faglige områder, hvor du vil kunne bidrage med de kompetencer, du allerede har. Du kan også vælge frivilligt arbejde, som giver dig mulighed for at afprøve dig selv på nye måder og lære noget nyt.

Hvem vil jeg hjælpe?
Er der en bestemt sag, du brænder for, eller nogle bestemte målgrupper, såsom børn, unge, seniorer eller særligt udsatte. 

Hvad er mine grænser?
Tag med i dine overvejelser, hvor dine grænser går. Hvis du fx ikke kan lide at befinde dig i konfliktsituationer, eller hvis du har det svært ved at være sammen med mennesker, som er meget syge, så vælg et frivilligt arbejde, hvor du kan undgå dette. Hvis du er i tvivl om, hvilke situationer du kommer til at befinde dig i, så kontakt os eller tag en snak med organisationen.
 
Hvad vil jeg have ud af arbejdet?
Nogle bliver frivillige, for at støtte en sag de brænder for, mens andre gør det som led i deres uddannelse – for at få praktisk erfaring eller forbedre deres CV. For andre er drivkraften et ønske om at bruge deres fritid til noget meningsfuldt eller at møde nye mennesker.

Ingen motiver er bedre end andre, men det er vigtigt at være afklaret omkring, hvad du vil med dit frivillige arbejde. Det er nemlig stor forskel på de forskellige frivilligjobs: I nogle er du meget i kontakt med organisationens brugere, i andre laver du mest praktisk eller organisatorisk arbejde. Nogle organisationer tilbyder kurser, og der er forskel på, hvor meget det sociale samvær blandt de frivillige vægtes.

Det er ikke altid, at oplysninger som disse fremgår af organisationernes opslag om frivilligjobs. Derfor er det en god ide at tage en snak med organisationen om, hvorvidt det frivillige arbejde passer til dine ønsker, inden du starter.

Hvor meget tid kan jeg bruge?
Overvej, hvor meget tid du kan og vil afsætte til frivilligt arbejde. Uanset om du har to timer om måneden eller fire timer om ugen, er din indsats velkommen. Men det er selvfølgelig vigtigt at finde et frivilligjob, der passer til dit tidsforbrug. I de fleste opslag fremgår det, hvor meget tid, organisationen forventer, at du bruger. Hvis ikke, så spørg.

Nogle organisationer forventer, at man binder sig for en længere periode, for eksempel et halvt eller et helt år. Også dette er en god ide at afklare med organisationen – og dig selv – inden du starter.

Særlige regler for personer på dagpenge og efterløn
Der er særlige regler for frivilligt arbejde, hvis du modtager dagpenge eller efterløn. Dem kan du læse mere om her, eller du kan kontakte os eller din sagsbehandler for mere information.

Snak med organisationen
Når du har fundet en organisation, du er interesseret i, så tag en personlig snak med dem inden du starter. Spørg ind til, hvad det frivillige arbejde består i, og sørg for, at I har de samme forventninger til din indsats.