fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Foreningsoversigt

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har udarbejdet 'Den Sociale Vejviser', en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.
 
Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Kontakt os gerne, hvis du kender til et tilbud, som skal tilføjes guiden, eller hvis du har rettelser til et tilbud eller en forening, som du er bruger af eller frivillig på.

Tilbud til ældre fx motions- og sociale aktiviteter samt interesseorganisationer
Tilbud til socialt udsatte - målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede.
Tilbud om rådgivning, væresteder, sorggrupper, ferier og samvær med voksne målrettet børn og unge.
Tilbud målrettet flygtninge og indvandrere
Rådgivning og sociale aktiviteter indenfor det boligsociale arbejde
Tilbud indenfor misbrug og afhængighed
Folkekirkelige og interkulturelle tilbud indenfor tro og kultur
Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier
Tilbud indenfor en stor variation af sundheds og sygdoms kategorier
Tilbud målrettet mennesker med handicap
Tilbud målrettet kvinder
Tilbud målrettet psykisk sårbare
Tilbud til seksuelt misbrugte og voldsramte.
Tilbud til straffede og pårørende samt tilbud om retshjælp.