fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Forening Taletid

Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Michael Lodberg Olsen
Email: info@taletid.org
Vejnavn: Onkel Dannys Plads 1
Postnummer: 1713
By: København V
Land: Danmark
Tlf: 25852485

Taletid arbejder for at fremme bruger- og borgerinddragelse ved at understøtte den brugerdrevne kommunikation og de brugerdrevne processer og give socialt udsatte taletid. Taletid tilbyder ydelser der kan hjælpe samarbejdspartnere med at fremme en brugerdreven velfærd.

Taletid bygger på et tværfagligt netværk. Taletid er organiseret som en forening og består af mennesker med multifunktioner og vide kompetencer. Vi samarbejder om at fremme brugerinddragelse og innovative brugerdrevne processer. 
Taletid sigter mod at skabe de stærkeste netværk, fagligt og metodisk og er derfor altid i udvikling og åbne overfor nye ideer. Vi arbejder på mange faglige og humane områder for at fremme velgennemtænkte levedygtige løsninger. 
Vi tænker i relationer og i hvordan nye relationer kan udvikles. Vi ser bruger- og borgerinddragelse som en samfundspligt, der hviler på vores stærkeste demokratiske idealer om oplysning og medinddragelse for at skabe bæredygtige fundamenter for udvikling. Vi stiler mod at arbejde så åbent og formidlende som muligt for at dele viden og erfaringer.