fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekt Sultana

Billede 18
Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Rikke Baker
Email: sultana@settlementet.dk
Vejnavn: Dybbølsgade 41
Postnummer: 1721
By: København V
Land: Danmark
Tlf: 33279607
Mobil: 33 27 96 11

I Sultana giver vi vores kursister faglige færdigheder i trygge og professionelle rammer. I forløbet hjælper vi borgeren til at synliggøre sine kompetencer og ressourcer og styrke sit netværk.

Målet er at borgeren bliver afklaret i forhold til sine muligheder på arbejdsmarkedet, bliver helt eller delvist selvforsørgende samt på andre områder deltager aktivt i samfundslivet.

Kursisterne bliver undervist i

Dansk sprog

Samfund og demokrati

Arbejdsmarkedsforhold

Kost og ernæring

Motion, sundhed og anatomi

Dobbeltsproget vejleder og underviser

Til hver gruppe er tilknyttet en vejleder og underviser, der behersker kvindernes modersmål. Medarbejderen har via sin uddannelse og sine erfaringer med flerkulturelle problematikker gode forudsætninger for at forstå og afdække borgernes ressourcer. Vejlederen fungerer også som rollemodel, når kvinderne skal blive bevidste om deres egne potentialer.

Professionel danskundervisning

Dansk-undervisning med undervisere fra Københavns Sprogcenter

Støttelærere der taler kursisternes modersmål.

Samme undervisning som på sprogcenteret

Løbende til modultest.

Praktik

Kursisterne vil i et forløb i Projekt Sultana komme i praktik. I fællesskab med kursisten vil Sultana finde den bedst egnede praktikplads, der giver kursisten mulighed for at afprøve en branche efter evner og ønske om fremtidig beskæftigelse. Praktikken kan være af kortere eller længere varighed og vil blive tilpasset den enkelte kursist. For de kursister, der er arbejdsmarkedsparate, kan praktikken være en direkte vej til arbejdsmarkedet.