fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Reden

Billede 20
Hjemmeside: Website Title
Email: koebenhavn@reden.dk
Vejnavn: Gasværksvej 24
Postnummer: 1656
By: København V
Land: Danmark
Tlf: 33234052

Reden København er et frirum for kvinder i misbrug og prostitution. Vi er et være- og rådgivningssted, hvor kvinderne kan få sig en pause fra det hektiske miljø på gaden. vi tilbyder både rådgivning og vejledning ved socialrådgiver, samtaler, gratis mad, støtte og omsorg samt muligheden for overnatning i akutte tilfælde. Samtidig fungerer Reden i mange tilfælde som bisidder i kvindernes kontakt til offentlige myndigheder, og som generel brobygger mellem kvinderne og det sociale system.

Der er også et overnatningstilbud med plads til 12 kvinder.

Muligheder for frivillige:

Frivillig arbejdskraft spiller en afgørende rolle for redens aktivitetsniveau og for at nye initiativer har kunnet iværksættes.

Alle frivillige kommer til en obligatorisk jobsamtale efterfulgt af tre følgevagter med en vagtansvarlig. Herefter bliver forløbet evalueret sammen med den frivillige. Er alle parter tilfredse med forløbet følger en ansættelse.

Reden beskæftiger udelukkende kvinder. Vi sikrer en høj grad af faglighed gennem grundig instruktion og løbende kurser til de frivillige medarbejdere som en integreret del af Redens personalepolitik. Det kan være emner som voldsforebyggelse og stoffernes indflydelse på psyke og adfærd.

Frivilligt arbejde i Reden kan være et springbræt til en uddannelse inden for det sociale område, fx pædagog eller socialrådgiver.