fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Landsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer

Billede 13
Hjemmeside: menighedsplejer.dk
Kontaktperson: Kirsten R. Laursen
Email: smp@menighedsplejer.dk
Vejnavn: Valby Tingsted 7
Postnummer: 2500
By: Valby
Land: Danmark
Tlf: 36 46 66 66

Samvirkende Menighedsplejer har til formål, inden for rammerne af almennyttigt humanitært arbejde og på den danske folkekirkes grundlag, at virke for menighedsplejen i Danmark.

Formålet realiseres gennem:

Hjælp, støtte og inspiration til udvikling af sociale opgaver i landets menigheder med udgangspunkt i frivillige arbejdsfællesskaber

Information, rådgivning og undervisning i kirkeligt socialt arbejde i landets menigheder.

Bistand til etablering af nye menighedsplejer og fremme af samarbejdet mellem etablerede menighedsplejer

Etablering og drift af særlige projekter, f.eks. ældreinstitutioner.

Indsamling af gaver og bidrag til støtte for det landsdækkende diakonale arbejde.

Varetagelse af driftsmæssige og administrative opgaver for fonde, legater, lokale menighedsplejer m.fl.

Deltagelse i den offentlige debat.

Organisationens målgrupper er ensomme, sygdomsramte, børnefamilier, fattige og ældre. Organisationens indsats baserer sig især på frivilliges arbejde og omfatter.

  • Besøgstjeneste for ensomme
  • Aflastningstjeneste for sygdomsramte
  • Bisiddertjeneste for ældre og udsatte børnefamilier
  • Ferieaktiviteter og netværk for udsatte børnefamilier
  • Uddeling af økonomisk hjælp til mennesker i akut nød året rundt, ikke mindst julehjælp
  • Drift af pleje- og ældreboliger.
  • Genbrugsvirksomhed