fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Psykisk sårbarhed

I denne kategori finder du tilbud til psykisk sårbare inddelt i undergrupper, som henvender sig til konkrete problemstillinger. Under kategorien øvrige findes tilbud, som henvender sig mere generelt til psykisk sårbare. Tilbud til folk med asperges, autisme og ADHD findes under målgruppen sygdom.

Vesterbro Retshjælp
thumb_jkhkkghkfhd
Retshjælpens formål er at yde gratis bistad til personer som ellers på grund af økonomiske eller sociale forhold har svært ved at få dækket deres behov for retshjælp
Mariatjenesten
thumb_Billede 7
Mariatjenesten holder til i Mariakirken på Istedgade og er et værested for dem, der måtte have brug for det. Mariatjenesten er et åbent gadeplansarbejde, der fungerer som fristed, varmestue og krisecenter for kvarterets misbrugere, prostituerede, sindslidende og ensomme mennesker
Weshelter (tidl. Missionen blandt hjemløse)
thumb_Billede 9
I weshelter hjælper vi mennesker, der er i nød og rækker derfor en hånd ud til de hjemløse og socialt udsatte mennesker i vores samfund.
Mændenes Hjem
thumb_Billede 12
Mændenes Hjems formål er at tilbyde hjælp, omsorg. ophold og social støtte til hjemløse og udsatte mennesker.
Mødestedet - Kirkernes Indvandrerarbejde på Vesterbro
thumb_Billede 13
Mødestedet fungerer som en café, hvor der foregår mange forskellige aktiviteter for indvandrere og danskere på Vesterbro. Det er et tværkulturelt fællesskab, hvor mange nationaliteter mødes.
Pegasus
thumb_Billede 17
Pegasus er hyggeligt og trygt mødested for sindslidende, sårbare, ensomme og øvrige beboere i lokalområdet.
Settlementets Rådgivning
thumb_Billede 1
Settlementets rådgivning yder social, juridisk og psykologisk rådgivning. Rådgivningen er åben, anonym og uafhængig af offentlige myndigheder.
Sidegadeprojektet
thumb_Billede 2
Sidegadeprojektet er et lokalt miljø-, frivilligheds- og beskæftigelsesprojekt på Vesterbro.
FødevareBanken
thumb_Billede 8
FødevareBanken danner bro mellem dem, som har mad i overskud og dem som ikke har nok. Vi modtager overskudsfødevarer fra vores samarbejdspartnere i fødevarebranchen, og fordeler dem til socialt udsatte - børn, kriseramte kvinder og hjemløse.
Landsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer
thumb_Billede 13
I foreningen arbejder vi med ensomme, sygdomsramte, børnefamilier, fattige og ældre. Organisationens indsats baserer sig især på frivilliges arbejde og omfatter.
« Start Previous 1 2 3 Next End »