fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Socialt udsatte

Denne kategori spænder bredt over mange forskellige slags målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede. Ældre har også sin helt egen kategori, hvor specifikke tilbud målrettet ældre kan findes, ligesom handicappede også har sin egen kategori, hvor der er tilbud målrettet til handicappede. Tilbus til hjemløse findes som underkategori.

I denne kategori kan du finde tilbud om besøgstjenester, caféer og væresteder.

Københavns Retshjælp
thumb_Billede 5
Københavns Retshjælp yder bistand til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst.
Forening Lænken
Lænken er en forening som yder hjælp til mennesker med alkoholproblemer.
Mariatjenesten
thumb_Billede 7
Mariatjenesten holder til i Mariakirken på Istedgade og er et værested for dem, der måtte have brug for det. Mariatjenesten er et åbent gadeplansarbejde, der fungerer som fristed, varmestue og krisecenter for kvarterets misbrugere, prostituerede, sindslidende og ensomme mennesker
Weshelter (tidl. Missionen blandt hjemløse)
thumb_Billede 9
I weshelter hjælper vi mennesker, der er i nød og rækker derfor en hånd ud til de hjemløse og socialt udsatte mennesker i vores samfund.
Muhabet
thumb_Billede 10
Muhabet er et åbent værested for psykisk syge med indvandrer- eller flygtningebaggrund og deres pårørende.
Mændenes Hjem
thumb_Billede 12
Mændenes Hjems formål er at tilbyde hjælp, omsorg. ophold og social støtte til hjemløse og udsatte mennesker.
Mødestedet - Kirkernes Indvandrerarbejde på Vesterbro
thumb_Billede 13
Mødestedet fungerer som en café, hvor der foregår mange forskellige aktiviteter for indvandrere og danskere på Vesterbro. Det er et tværkulturelt fællesskab, hvor mange nationaliteter mødes.
Pegasus
thumb_Billede 17
Pegasus er hyggeligt og trygt mødested for sindslidende, sårbare, ensomme og øvrige beboere i lokalområdet.
Reden
thumb_Billede 20
Reden er et være- og rådgivningssted for prostituerede kvinder, hvoraf mange er stofmisbrugere.
Røde Kors Genbrugsbutik
Genbrugsbutikken sælger tøj og overskuddet er med til at skaffe midler til Røde Kors' humanitære arbejde både nationalt og internationalt.
« Start Previous 1 2 3 4 Next End »