fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Samarbejde med virksomheder

Hele 93 pct. af danskerne mener, at virksomhederne skal udvise social ansvarlighed, viser en ny undersøgelse foretaget af Capacent Epinion for Dansk Erhverv, og virksomhederne udviser større og større interesse i at indgå partnerskaber med foreningerne. Denne udvikling vil Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby gerne støtte op omkring.  

Samarbejde - hvad kan det være?

Et samarbejde kan handle om pengedonationer eller donationer af IT, kontorartikler eller møbler – men det kan også være virksomhedens medarbejdere, som bruger deres fritid eller arbejdstid på at hjælpe foreningen.

Medarbejderne kan fx deltage i enkeltstående aktiviteter ved at deltage i et arrangement, afholde et kursus for foreningens frivillige eller hjælpe med at male og renovere foreningens lokaler.

Medarbejderne kan også varetage løbende opgaver fx ved at hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ved ligefrem at blive lektiehjælpere eller deltage i den daglige drift.

Samarbejde kræver overvejelser

Mulighederne er mange, men det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. Der er stor forskel på tanke- og arbejdsgange i virksomheder og foreninger, og dermed visse faldgrupper og en række spørgsmål, som er vigtige at være opmærksom på, inden I indgår et samarbejde – særligt hvis samarbejdet ikke blot handler om pengedonationer eller donationer af udstyr og inventar.

Motivation 

Den umiddelbare gevinst for foreningerne er naturligvis arbejdtimer eller materiel gevinst, men et samarbejde skaber også:

 • unikke muligheder for rekruttering af frivillige.
 • blåstempling af foreningens arbejde.
 • innovative inputs og nye kompetencer i foreningen.
 • Synliggørelse i andre kredse

Ved at indgå samarbejder, hvor virksomhedens ansatte laver frivilligt arbejde i foreningen, får foreningen adgang til nye kompetencer, der, hvis de bruges rigtigt, virkelig kan flytte noget. Og I får adgang til netværk, som ud over at give faglig sparring, måske er første skridt i retningen af et eller flere partnerskaber, der tilfører foreningen økonomiske midler i form donationer, sponsorater m.m. Sidst, men ikke mindst, giver virksomhedernes bidrag en anerkendelse af den frivilige indsats, som skaber glæde og motivation hos både frivillige og brugere.

 

Et møde eller konsulentforløb hos frivilligcenteret kan fx handle om:

 • Hvad er jeres motivation og hvad vil I opnå?
 • Hvad kan være virksomhedens motivation og hvad kan I tilbyde en virksomhed?
 • Hvad vil I samarbejde omkring?
 • Hvilke virksomheder passer til jeres behov og værdier?
 • Hvordan kontakter I virksomheden?
 • Hvordan skal samarbejdet organiseret og plejes?
 • Skal I have en samarbejdsaftale?

 Her kan du læse om, hvordan frivilligcenteret i 2011 faciliterede et samarbejde mellem brillefirmaet Louis Nielsen og værestedet Gang i gaden under Settlementet på Vesterbro.