fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Samarbejdspartnere

 

Frivilligcentrene i København

... er vores lokale samarbejdspartnere i det daglige arbejde. Der findes 4 frivilligcentre i København - på Amager, Nørrebro, Brønshøj/Husum og Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby. Vi samarbejder bl.a. om Frivillig Fredag, som er den nationale frivillighedsdag, sidste fredag i september. Desuden udgiver vi hvert år et blad om frivillighed - FrivilligKBH.

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

... er Frivilligcentrenes landsorganisation, som støtter mere end 80 medlemsorganisationer bestående af lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter rundt omkring i Danmark. Frivilligcentre ogSelvhjælp Danmark driver desuden frivilligjob.dk

 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

... er det nationale videnscenter for frivilligt socialt arbejde. Centeret er lokaliseret i Odense og indsamler og formidler viden om feltet, yder konsulentstøtte og driver kursusvirksomhed.

 

 Frivilligrådet

... er nedsat af indenrigs- og socialministeriet og består af medlemmer udpeget i kraft af deres personlige engagement og kendskab til den frivillige sektor. Rådet har til opgave at rådgive ministeren og Folketinget om udviklingstendenser og muligheder inden for den frivillige sektor.

 

 Frivilligt Forum

... er landsorganisation for frivillige sociale organisationer og foreninger i Danmark. Frivilligt Forum taler medlemmernes sag overfor det politiske system og arbejder for at der bliver skabt gode rammer for deres frivillige sociale arbejde.