fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vores Projekter

Frivillig samskabelse

Undersøgelser viser, at hver fjerde ældre ofte oplever at være uønsket alene og at nærværende samtaler mindsker risikoen for ensomhed. Udover den dårligere livskvalitet følelsen af ensomhed i sig selv bevirker, er vedvarende ensomhed og social isolation relateret til øget forekomst af både fysiske og psykiske lidelser. Frivilligcenteret har fokus på ældre borgeres udfoldelsesmuligheder i civilsamfundet og ønsker at facilitere tiltag, som er medvirkende til at reducere ensomhed og isolation ved at øge ældres muligheder for at blive deltagende i og bidragende til det lokale foreningsliv. Frivillig samskabelse er et 3-årigt projekt som startede op i 2015. Formålet med projektet er at reducere følelsers af isolation og ensomhed blandt ældre både på plejecentre og i egen bolig. Til det formål søges det at inddrage foreningslivet med henblik på at lave aktiviteter, der giver de ældre mulighed for at indgå i flere aktiviteter og fællesskaber.

Hvis du/I er en forening eller bare med lyst til at arbejde med en kommunal aktør omkring ældres velfærd, så kontakt venligst projektleder Marianne van der Voorn via marianne@frivilligcentervsv.dk

 

Sammen Skaber Vi – psykisk sårbare unges vej ind i civilsamfundet

I dette 3-årige projekt, som er startet op i 2016 vil vi udvikle nye veje for at integrere unge med psykiske lidelser i udviklende og frivillige fællesskaber. Herved opstår muligheden for at, de unges isolation og ensomhed vil blive brudt, og deres livskvalitet vil blive øget gennem netværksdannelse og integration i det ordinære samfundsliv som aktive medborgere. De unges selvværd og selvtillid styrkes, hvilket fremmer mulighederne for fastholdelse i job og/eller uddannelse i et fremadrettet perspektiv. Formålet er deslige at yde de deltagende foreninger vejledning og rådgivning, således at de bedst muligt kan tage imod de unge. De deltagende foreninger vil i denne henseende opleve at blive kapacitet opbygget og få deres rekrutterings- og fastholdelsesstrategi udviklet. Ligesom formålet er at sikre Thorupgården, der er et tilbud under Socialforvaltninger for unge med psykiske lidelser, anvendelig viden om samarbejdet med den civile sektor som supplement til den professionelle socialfaglige rehabilitering.

Er du/I er en forening, som ønsker at inddrage unge med psykiske lidelser i Jeres fællesskaber, så kontakt venligst projektleder Marianne van der Voorn via marianne@frivilligcentervsv.dk

 

Frivillig kulturformidling til borgere med handicap

Borgere med handicap har i mindre omfang end andre borgere adgang til kulturelle og sociale fællesskaber i civilsamfundet, fordi de ofte er afhængige af normeringer og logistisk planlægning blandt pleje- og omsorgspersonale, som har mange hensyn at tage. Formålet med dette 3-årige projekt er i et samarbejde med Statens Museum for Kunst og Center for selvejende dagtilbud Lavuk Stjernen at styrke adgangen til kulturelle tilbud for borgere med handicap tilknyttet Lavuk Stjernen, hvorigennem borgergruppen får en naturlig plads i flere sociale og kulturelle fællesskaber og derigennem øget livskvalitet. Projektet understøtter og faciliterer samarbejde på tværs af sektorer ved at rekruttere frivillige med kompetencer, erfaringer og netværk indenfor kultur og formidling, til at varetage målrettet og kreativ kulturformidling overfor borgere med handicap. Projektet har desuden til formål at udvikle og dokumentere metoder, der skaber adgang til kulturelle tilbud for borgere med handicap.

Er du interesseret i at blive frivillig kulturformidler til borgere med handicap, så kontakt venligst projektleder Marianne van der Voorn via marianne@frivilligcentervsv.dk

 

Fællesskab på tværs

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby tror på og arbejder for stærke, mangfoldige og rummelige fællesskaber. Derfor er vi del af en sammenslutning af frivillige, private og offentlige aktører, der er gået sammen om at slå et slag for fællesskabets styrke og udforske mulige nye samarbejdskonstellationer gennem øget kendskab og netværksdannelse. I Fællesskab på Tværs mener vi, at der er et uudnyttet potentiale for tværsektorielle samarbejder – samarbejder der dels vil styrke vores lokalsamfund samt gavne og glæde den enkelte borger.

En af de første initiativer som Fællesskab på Tværs vil iværksætte er en konference den 23. november kaldet Fællesskabets Dag. Konferencen afholdes i Nørrebrohallen og denne skal netop agere platform for et øget kendskab og netværksdannelse deltagerne imellem. Vi har underskrevet det Manifest, der gør, at vi også fremadrettet forpligtiger os til at fremme fællesskaber!    

Du kan hente flyer og manifest, som du selv kan underskrive og sende til faellesskabpaatvaers@gmail.com og dermed blive en del af bevægelsen.

 

Følgesvendene

Projekt Følgesvendene er et 2-årigt projekt, som er finansieret af TrygFonden. Projektets fornemmeste opgave er at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt psykisk sårbare københavnere. Ensomhed er en alvorlig sag, som kan have vidtrækkende personlige konsekvenser for både det fysiske og psykiske velbefindende. Vores frivillige følgesvende besøger isolerede borgere, som har brug for støtte og opbakning til at komme ud af hjemmet og ud i fællesskaber i lokalområdet. Følgesvendens motiverende og omsorgsfulde tilgang, giver borgeren mod og styrke til at tage små skidt ad gangen hen mod målet, nemlig at blive en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede. Læs mere om projektet og om hvordan du kan blive frivillig følgesvend her.