fb-bwblivmedlem-shkontaktenglish

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vidensbank - Mangfoldighed

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde udgav i 2008 en pjece der sætter fokus på ældre med etnisk minoritetsbaggrund og deres ønsker og idéer til tilbud og aktiviteter der inddrager dem.

Se pjecen her.

 

 

Rådet for frivilligt socialt arbejde udgav i 2008 en pjece der sætter fokus på etniske minoriteter i foreningslivet.

Se pjecen her

 

 

Integrationsministeriet har lavet seks undervisningsværktøjer til frivillige sociale foreninger. Værktøjerne sætter fokus på kulturmøde, konfliktløsning, interkulturel forståelse samt rekruttering og fastholdelse af etniske minoriteter i de frivillige foreninger. Se værktøjerne her.